2018

“Atbalsts LSGCO 2017. un 2018.gadam”

No 2017.-2018.gadam biedrības “Latvijas Skautu un gaidu centrālā organizācijas” (LSGCO) organizēja projektu “Atbalsts LSGCO 2017. un 2018.gadam”. Projekta izvirzītie mērķi tika sasniegti – nodrošināts atbalsts organizācijas darbībai un līdzdalībai valsts jaunatnes politikas īstenošanā un starptautiskajā sadarbībā 2017. un 2018.gadā.

Tika realizēti projekta galvenie uzdevumi –  nodrošināts kvalitatīvs neformālās izglītības piedāvājumu jauniešiem un veicināta sabiedrības izpratne par ilgtermiņa brīvprātīgo darbu, pilsoniskumu un skautu un gaidu kustību.

Projekta ietvaros tika atzīmēta un svinēta latviešu skautisma simtgade:

– noorganizēta nacionāla mēroga nometni ar viesiem no diasporas kopienām 2017.gadā;

– izveidota dokumentālā filma par skautu un gaidu kustību Latvijā “Arvien modri!”, tās pirmizrāde notika 16.02.2018. kinoteātrī Splendid Palace, tā divreiz rādīta LTV1 kanālā – 22.02. un 20.05. 2018. To noskatījušies vairāki desmiti tūkstoši skatītāju.

Organizācijas biedri aktīvi piedalījušies dažādos publiskos pasākumos, tā popularizējot skautu un gaidu kustību plašākai sabiedrībai, noorganizēti 10 ievadsemināri un divas nometnes “24. paralēle”, kuros piedalījās vairāk kā 60 pieaugušie, kas guva ieskatu par skautu un gaidu kustību un ilgtermiņa brīvprātīgo darbu, aptuveni 1/3 no šiem iesaistās organizācijas rīkotajās aktivitātēs kā brīvprātīgie.

Pateicoties projektam, veiksmīgi tika celta administratīvā kapacitāte, tā vēl efektīvāk nodrošinot Latvijas skautu un gaidu pārstāvniecību nacionālās un starptautiskās jaunatnes politikas realizācijā.

Projekta gaitā organizācija stiprināja savu darbību, izveidoja vairākus metodiskos materiālus esošajiem un topošajiem skautu un gaidu vadītājiem, arī dalībniekiem, nodrošināja apmācību iespējas saviem brīvprātīgajiem gan profesionālos kursos (nometņu vadītāju, Pirmā palīdzība āra apstākļos), gan iekšējās apmācībās par programmu, “Vadītāju akadēmijās” ,vadītāju sagatavošanas apmācības (2.daļās) un citās apmācībās. Vadītāju apmācību rezultātā skautu un gaidu vadītāju solījumu deva 10 jauni skautu un gaidu vadītāji, 8 ieguva vadītāja vietnieka pakāpi. Pateicoties projektam tika nodrošināta aktīva līdzdalība starptautiskajās skautu un gaidu organizācijās, piedaloties vērtīgos pasākumos – gan pasaules skautu un gaidu organizāciju konferencēs un citos līdzdalības tipa pasākumos, gan dažādās apmācībās par programmu, organizācijas attīstību, jauniešu līderību un pieredzes apmaiņu. Latvijā uzņēmusi Eiropas un Baltijas līmeņa pasākumus.

Divu gadu garumā projekts deva lielisku iespēju attīstīties, kas atspoguļojas arī organizācijas biedru skaita pieaugumā un jaunu vienību izveidošanās, biedru skaits ir pieaudzis par vismaz 7% un vienību skaits par vairāk kā 20% – tādējādi apvienojot vairāk kā 800 biedrus, 23 skautu un gaidu vienībās visā Latvijā.

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2018. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.