Skauti un gaidas pēta jauniešus pretošanās kustībā

Pretošanās kustība padomju okupācijas varai bija aktīva 1940.-1950.tajos gados. Tās dalībnieku vidū bija arī jaunieši, kuri bija darbojušies skautos un gaidās. Vēsturniece Inese Dreimane ir apzinājusi 10 stāstus par jauniešiem, kuri izrādīja pretestību padomju okupācijas varai. 10 skautu un gaidu vienības iepazīs šo jauniešu stāstus, veiks izpēti un dosies ekspedīcijās uz pretošanās notikumu vietām, kā arī mēģinās izprast, kas veidoja viņu domu gājienus un deva drosmi cīņai par brīvību.

Skauti un gaidas ar saviem izpētes rezultātiem plāno dalīties festivālā “Lampa”, 1.-2.jūlijā Cēsīs.

 Izpēte, ekspedīcijas, izstāde top ar Kultūras Ministrijas finansiālu atbalstu, nodibinājumam “Ekspozīcijas “Sirdsapziņas ugunskurs” atbalsta fonds” īstenojot 2021. gadā noslēgtu Līdzdarbības līgumu par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu sabiedrības izglītošanai par Latvijas valstiskuma veidošanos un attīstību.

Tag: sirdsapziņa, kultūras min#jauniešiunnacionālāpretošanās #skautiungaidas #ArvienModri #TapisArJauniešuEnerģiju


Comments are closed.